Angående Sorundanet och förslaget om kommundelning

DebattStad och miljö

I en stor artikel i Nynäshamnsposten tisdagen den 26 mars berättar Lena Dafgård, gruppledare för Sorundandet, att man önskar utreda en delning av Nynäshamns kommun. Den nya kommunen skulle bestå av Sorunda och Ösmo, alternativt Grödinge. Man hänvisar till liknande kommundelningar som lett fram till nya kommuner som Nykvarn, Knivsta, Vaxholm, Trosa och Salem.

Hela upplägget andas inget annat än ett försök att lyfta en fråga som Sorundanet hoppas skall locka boende i Sorunda välja att rösta på ett lokalt parti i Sorunda, Sorundanet. Men förutsättningarna för en kommundelning är radikalt annorlunda i Nynäshamn än i de kommuner man hänvisar till.
Några exempel kan räcka: Södertälje har idag cirka 90 000 innevånare och Nykvarn 9 500. Salem har 16 000 innevånare och eget gymnasium och Botkyrka 87 000 och tre gymnasier. Tullinge som det skall folkomröstas om har 17 000 innevånare. Det innebär att Botkyrka efter en eventuell kommundelning fortfarande skulle ha drygt 70 000 innevånare. I samtliga fall handlar det alltså om kommuner som lämnar stora kommuner med ett innevånarantal på över 70 000 innevånare.

Hur skulle det se ut om en kommundelning genomfördes i Nynäshamn? Nynäshamn har idag drygt 27 000 innevånare, Sorunda 5 500 och Ösmo 7 192, Om Ösmo tillsammans med Sorunda bildar en ny kommun skulle den få 12. 500 innevånare. I ett sådant scenario skulle Nynäshamn ha 15 000 innevånare.

Denna jämförelse visar att en delning av Nynäshamns kommun skulle resultera i två mycket små kommuner med mycket begränsade resurser att kunna upprätthålla en kommunal service. Redan idag är Nynäshamn för litet för att ensam klara en rad viktiga servicefunktioner och samarbetar därför om SRV, har en gemensam Miljö- och hälsoskyddsnämnd, en gemensam upphandlingsorganisation m.m. Kommuner av den storlek som Sorundanet vill utreda måste dessutom få till avtal om en rad andra viktiga samhällsfunktioner t.ex. gymnasieutbildningen.

Detta i kombination med att antalet ledamöter i styrelser och gemensamma organ relateras till kommunernas storlek gör att de nya kommunerna skulle vara hänvisade till beslut som fattas på andra beslutsnivåer än i respektive kommun i ännu högre grad än idag.

Kommuninnevånarna får ännu mindre möjligheter att påverka viktiga beslut. Avstånden till beslutsfattarna blir, i motsats till vad Sorundanet antyder, längre. Det blir inte bättre demokrati utan ett betydande demokratisk underskott.

När sedan Sorundanet antyder att en mindre kommun dessutom skulle få bättre ekonomi och därmed större möjligheter att erbjuda kommuninnevånarna service, är det lätt att av statistik utläsa att de små kommuner man hänvisar till inte på några områden kan sägas ha vare sig bättre verksamheter med högre kvalitet än de kommuner man lämnade.

Inte vet jag vilka motiv som driver Sorundanet att aktualisera frågan om en kommundelning.Utifrån min många år i Botkyrka och rätt god kunskap om bakgrunden till folkomröstningen i Botkyrka tycker jag att en fråga till Sorundanet är motiverad: Vad är det verkliga motivet till att Sorundanet vill driva frågan om en delning av Nynäshamns kommun?

Bernt Wåhleman (FP)
Kandidat till kommunfullmäktige Nynäshamn