Befolkningsökning och bostäder i Nynäshamn

DebattStad och miljö

I Dagens Nyheter den 20 februari fanns en tabell över befolkningsökningen i kommunerna i Stockholms län under 2013.

Nynäshamns befolkning ökade under förra året med 224 personer, vilket innebär en ökning med 0,8 %. Det låter kanske inte så mycket, men faktum är att det är långt ifrån att halka efter som Per Ranch och Sorundanet påstod i slutet på förra året (Nynäshamnsposten den 3/12). Något man även ska ha i åtanke är att samtliga kommuner med större relativ befolkningsökning än Nynäshamn ligger närmre Stockholms centrum.

En faktor som påverkar inflyttningen till Nynäshamns kommun är tillgången på bostäder. Genom att kommunfullmäktige med stor majoritet gav Nynäshamnsbostäder tillstånd att sälja ett antal hyresfastigheter gavs bostadsbolaget möjlighet öka tempot i byggandet av nya hyresbostäder. Nya hyreshus behövs för att kommunen ska kunna möta behovet av bostäder. Sorundanet och övriga nejsägarpartier hade inget recept på hur Nynäshamnsbostäder skulle kunna finansiera nybyggnationer.

Bo Persson
Kandidat till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige