Bilfritt i Nynäshamns centrum

Stad och miljö

Vi i Folkpartiet Nynäshamn ser en stor potential i Nynäshamns centrum. Nynäshamn är en kustpärla och en riktig sommarstad, det vill vi utveckla, bland annat genom ett bilfritt centrum.

För att locka turister till Nynäshamn, både de som har Nynäshamn som slutdestination och de som ska vidare mot Gotland och kontinenten, vill vi skapa ett attraktivt promenadstråk som sträcker sig från gästhamnen och upp vidare genom Nynäshamns centrum. Detta var en av orsakerna till det centrumlyft som vi genomförde under våren och vi vill fortsätta utvecklingen av Nynäshamns centrum.

Vi tror att det nu blivit dags att ta nästa steg och på sikt göra Nynäshamns centrum fritt från biltrafik. Vi i Folkpartiet Nynäshamn tror att ett centrum som sommartid är bilfritt kommer att locka fler Nynäshamnare att handla på hemmaplan och fler turister att stanna en extra dag i Nynäshamn.

Med ett bilfritt centrum får kommunen större möjligheter att låta handeln flytta ut även i gaturummet, något som vi i Folkpartiet Nynäshamn kommer att jobba för om vi får förtroende i valet till Nynäshamns kommunfullmäktige. Ett centrum fritt från biltrafik, men med bra möjligheter till infartsparkeringar, kommer både att minska trängseln och öka tryggheten och trivseln. Kommunen kan placera ut fler bänkar och blomsterarrangemang, butikerna kan ställa ut och visa upp sina varor och caféerna kan ha uteserveringar i solen. Det tror vi är rätt väg för att stärka Nynäshamns centrum, därför kommer vi att jobba för att på sikt göra Nynäshamns centrum bilfritt.