Brand vid Svandammsskolan

NyheterSkola och förskola

imageDet har under kvällen brunnit i en sidobyggnad till Svandammsskolan. Detta är ytterligare en brand på kort tid i Nynäshamn men det finns för närvarande inga uppgifter om ett samband mellan bränderna.

Släckningsarbetet är avslutat och efterarbete pågår för närvarande. Enligt räddningstjänsten har branden börjat på fastighetens bottenvåning och sedan spridit sig till vinden där den tilltagit. Fastigheten, som är en sidobyggnad till byggnaden ”Linnéa” som ligger intill Svandammsskolan, har enligt räddningstjänsten tagit stor skada av branden även om skadornas omfattning blir säkra först efter att polisen fått genomföra sin tekniska undersökning. Ingen person har dock kommit till skada.

Frida Nikolausson kom till platsen strax efter 20-tiden, då hade flera personer redan larmat räddningstjänsten. ”Polisen kom till platsen bara ett par minuter efter oss och brandkåren kom cirka 15 minuter senare”, uppger hon.

imageRäddningstjänsten vill för närvarande inte spekulera i huruvida branden är anlagd eller ej utan hänvisar till polisens tekniska undersökning.

Kommunens vaktbolag höll under natten att hålla extra uppsikt över fastigheten under för att garantera att branden inte tar sig igen. Svandammsskolan är öppen som vanligt idag