En till kulturbuss i Nynäshamns kommun

DebattKultur och idrott

Sedan 2011 finns en kulturbuss i Nynäshamns kommun. Kulturbussen är ett slags rullande bibliotek som besöker såväl de kommundelar som ligger långt från de fasta folkbiblioteken, som de skolor och förskolor som inte har något eget skolbibliotek. Vi i Folkpartiet Nynäshamn var med och drev igenom införandet av kulturbussen eftersom vi är övertygade om att goda möjligheter och förutsättningar till läsning är en av de viktigaste komponenterna för bildning och utbildning. Därför vill vi nu inrätta ytterligare en kulturbuss.

Nynäshamn är till ytan en av de största i Stockholms län. Såväl medborgare som kommunala verksamheter är idag utspridda i hela kommunen och för oss i Folkpartiet Nynäshamn är det viktigt att den kommunala servicen håller en hög standard i hela kommunen. Detta gäller både utomhusservice som snöröjning, omsorg som hemtjänst och möjligheter till, och tillgång på, kultur och litteratur.

Den kulturbuss som idag finns är mycket uppskattad och populär och är därför ständigt ”på uppdrag” runt om i kommunen. Folkpartiet Nynäshamn gläds åt att denna satsning fallit så väl ut och därför vill vi nu utöka den. För att alla medborgare som bor långt från de fasta biblioteken i tätorterna, och för att alla skolor och förskolor som idag förlitar sig på kommunens enda kulturbuss, ska få ännu bättre förutsättningar för läsning så vill vi inrätta ytterligare en kulturbuss.

Med två kulturbussar kan dubbelt så många besök göras och det behövs i en kommun med en så stor yta som Nynäshamn. Vi söker Ditt förtroende i valet till Nynäshamns kommunfullmäktige för att förverkliga detta.

Vi ger oss inte. Kulturen ska kunna leva i hela kommunen, därför vill vi inrätta ytterligare en kulturbuss.

Läs mer om vad vi vill göra för kulturen i Nynäshamns kommun här