EU-valet är viktigt för freden

Debatt

EU började som ett fredsprojekt. Dessvärre behövs EU fortfarande i den funktionen, vilket inte minst den senaste tidens utveckling visat.

Sverige är ett litet land med en exceptionellt stor utrikeshandel. EU:s inre marknad är, framförallt för små och högteknologiska företag, mycket viktig. Genom att exportprodukter bara behöver testas och godkännas i ett land för att få säljas i övriga EU-länder sparar företagen stora kostnader. Detta gynnar såväl företag som kunder.

Bland de flitigaste i EU parlamentet är Marit Paulsen och Cecilia Wikström, båda FP. Marit Paulsen har framgångsrikt drivit djurskyddsfrågor, och också bidragit till att EU:s jordbrukspolitik blivit bättre. Den är långt ifrån bra, och därför behövs Marit fortsättningsvis i EU-parlamentet.

Cecilia Wikström driver frågor om mänskliga rättigheter, och här finns tyvärr mycket kvar att göra. Rumänien måste börja behandla sina romer som människor. Trafficking är en skam för Europa. Slavhandeln med kvinnor och annan organiserad brottslighet är gränsöverskridande.

Wikströms arbete för att få stopp på detta inbegriper kamp för att vi ska få till ett europeiskt FBI.

Sverige behöver EU och FP behövs i EU. Missa inte EU-valet den 25 maj.

Bo Persson (FP)