Felanmälan Nynäshamns kommun

NyheterStad och miljö

Nynäshamns kommun är en till ytan stor kommun. Inom kommunens gränser ryms både bostäder, åkermark och skog och kommunen sträcker sig från Landfjärden, Segersäng och Sorunda i norr, till Nynäshamn, Torö och Lisö i söder.

Kommunen ansvarar för flertalet fastigheter, gator och parker runt om i kommunen. För oss i Folkpartiet Nynäshamn är en trivsam miljö en viktig faktor för att Nynäshamn ska vara en attraktiv kommun att flytta till. Nynäshamns kommun har många unika värden med fantastiska havslägen blandat med gammal landsbygd och tätorter med stor utvecklingspotential.

Folkpartiet arbetar för att alla medborgare ska känna sig trygga. Trygghet ska vara en självklarhet i hela kommunen och när som helst på dygnet.

Vi vill därför tipsa om kommunens felanmälanstjänst. På sidan www.nynashamn.se/felanmalan kan du enkelt rapportera in eventuella fel, brister och synpunkter till kommunen. ”Om vi alla samarbetar för att hitta de fel och brister som behöver åtgärdas så kan kommunen jobba effektivare och vi kan tillsammans skapa ett tryggt och snyggt Nynäshamn” säger Daniel Adborn (FP), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.