Folkpartiet står upp för kulturen i Nynäshamn

DebattKultur och idrott

Vi folkpartister är övertygade om att satsningar på kultur och idrott är viktiga på många plan. Att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter har viktiga effekter på såväl den fysiska som den psykiska hälsan, men kan också hjälpa till för att minska brottsligheten och öka både tryggheten och bildningen. Därför vill vi den kommande mandatperioden blandannat satsa på att inrätta ytterligare en kulturbuss, rusta upp motionsspår och badplatser i hela kommunen samt starta ett samarbete med föreningslivet som låter ungdomar kostnadsfritt testa på olika idrotter.

Något som förvånade oss oerhört inför kommunstyrelsens rambudgetsamanträde i juni var att se hur Moderaternas budgetförslag innehöll ett nedläggande av kultur- och fritidsnämnden. Även om ingen tillhörande förklaring fanns att tillgå så kan man anta att Moderaterna vill flytta över en del av den nämdens arbetsuppgifter på någon av de andra nämderna och  alltså inte helt lägga ner hela kommunens kultur- och fritidsområde, vilket i och för sig är en liten tröst. Men vi folkpartister tror ändå att det vore ett bakslag för kommunens innvånare. Kultur- och fritidsfrågor riskerar lätt att hamna i skymundan när de ska samsas om utrymmet tillsammans med andra frågor.

Vi i Folkpartiet är efter valet beredda att sätta oss ner och förhandla om olika frågor men vi vill inför valet vara tydliga med en sak, en röst på Folkpartiet är alltid en röst för fortsatta satsningar på kultur och idrott.

Daniel Adborn (FP), kandidat till kommunfullmäktige
Nicholas Nikander (FP), kandidat till kommunfullmäktige