Hela eller dela? Om kommundelning i Nynäshamn

Debatt

I Bengtsfors har kommunfullmäktige bifallit en FP- motion att genomföra en folkomröstning om kommunsammanslagning med övriga kommuner i Dalsland. Bengtsfors har knappt 10 000 invånare, vilket är nästan dubbelt så många som Sorunda socken har. I Dalsland bor drygt 40 000 personer. Bengtsfors kommunalråd per Eriksson (S) sa i Dagens Samhälle (28/5): ”Det krävs mer och mer specialisering och effektivisering för att klara de krav som ställs, det är svårt inom de nuvarande små kommunerna.”.

Vi tror inte att en delning av Nynäshamns kommun, som Sorundanet vill utreda, skulle inte medföra några fördelar för Sorundas befolkning.

Kaisa Persson (FP), kommunfullmäktigekandidat, Sorunda
Bo Persson (FP),  kommunfullmäktigekandidat, Sorunda