Låt ungdomarna kostnadsfritt testa olika idrotter

DebattKultur och idrottUngdomar

Ett engagemang i en idrottsförening har många goda effekter på såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Tyvärr är tröskeln för många ofta hög när det gäller att våga gå med i en idrottsförening och rädslan att vara ensam nybörjare i en grupp för stor. Folkpartiet Nynäshamn vill i samarbete med föreningslivet i Nynäshamn skapa ett lokalt ”handslag” där ungdomar ges möjlighet att kostnadsfritt testa olika idrotter på nybörjarnivå.

Idag finns det många idrottsföreningar i Nynäshamns kommun och de sträcker sig över allt från fotboll till simning och från tennis till konståkning. I dessa föreningar finns ett engagemang som skapar möten över generationsgränser, nya vänskaper och såklart, hälsa och rörelse.Det går inte att nog understryka civilsamhällets och föreningslivets vikt för folkhälsan, såväl den fysiska som den psykiska.

För att uppmuntra ännu fler ungdomar att engagera sig i föreningslivet Nynäshamns föreningsliv så vill vi i Folkpartiet Nynäshamn skapa nya former av samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Vi vill att alla intresserade ungdomar i Nynäshamns kommun ska erbjudas att, i en grupp med andra nybörjare, gratis prova på olika idrotter i Nynäshamns föreningsliv.

Om vi får förtroende i höstens val till Nynäshamns kommunfullmäktige kommer vi att arbeta för ett samarbete där kommunen tar på sig ansvaret att sköta administrationen och bistå med eventuella lokaler eller ytor som behövs till satsningen, medans intresserade idrottsföreningar sköter själva idrottsutövandet.

Vi tror att detta kommer att leda till att många ungdomar väljer att engagera sig i en förening även efter testperiodens slut och det är bra, både för folkhälsan och för föreningslivet.

Vi ger oss inte, vi vill att alla ungdomar i Nynäshamns kommun ska få möjlighet att kostnadsfritt testa olika idrotter, det vinner vi alla på.