Ny parkeringspolicy i Nynäshamn

NyheterStad och miljö

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 mars om Nynäshamns kommuns nya parkeringspolicy och parkeringsnorm. Syftet med parkeringspolicyn är att med god planering av parkeringsplatser skapa attraktivare stadsmiljöer, öka tillgängligheten och använda marken mer effektivt. Syftet är också att minska biltrafiken och dess negativa effekter genom att fokusera på tydliga infartsparkeringar vid kollektivtrafiken, öka användandet av kollektivtrafiken och uppmuntra till gång eller cykling.

”Jag tycker parkeringspolicyn på ett bra sätt sätter fokus på att vi vill höja tätorternas attraktivitet, genom att bland annat öka samutnyttjandet av parkeringsplatser och uppmuntra till att åka mer kollektivt eller gå och cykla”, säger Daniel Adborn ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det var i samband med att Kommunfullmäktige antog kommunens Trafikplan 2012 som arbetet med att förnya kommunens parkeringsriktlinjer startade. Parkeringspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige innan sommaren 2014.