Ny VA-utvecklingplan i Nynäshamn

NyheterStad och miljö

Igår kväll sa kommunfullmäktige ja till Nynäshamns nya VA-utvecklingsplan. Beslutet innebär att stora områden byggs ut med kommunalt vatten och att utsläppen av skadlig fosfor och kväve i vattendrag och havsvikar kommer att minska kraftigt framöver. Detta innebär stora miljövinster. särskilt för de kommundelar som idag inte är anslutna till VA-nätet såsom Torö, Landfjärden och Segersäng.

Utbyggnaden innebär att cirka 2 400 fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp, och att fastighetsägarna i de områden som inte omfattas av kommunalt VA måste uppgradera sina egna vatten- och avloppsanläggningar så de uppfyller dagens lagkrav. Totalt berörs cirka 4 700 fastigheter. Åtgärderna beräknas minska utsläppen av kväve med 40 procent och fosfor med 65 procent i kommunens vattendrag och havsvikar.

– Det är glädjande att vi nu tar detta stora steg för att minska avloppsvattnets påverkan på miljön. För fastighetsägarna möjliggör VA-utbyggnaden att de får bättre möjligheter att omvandla sina fritidsboenden till permanentboende, med möjlighet att bygga ut, säger Daniel Adborn, Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Om ni vill veta mer så kan ni läsa mer på kommunens hemsida.