Ökad trygghet med fler vuxna på stan

Trygghet och säkerhet

Efter gårdagens brand i en förrådsbyggnad vid Svandammsskolan frågar sig säkert många: ”Är det tryggt att bo i Nynäshamn och kan man känna sig säker utomhus på kvällarna?”. Enligt den trygghetsundersökning som kommunen genomförde 2012 så upplever Nynäshamnsborna överlag en normal trygghet jämfört med motsvarande kommuner i övriga Sverige. Faktum är att Torö till och med fick de bästa trygghetsvärden som uppmäts i Sverige sedan 1997.

Men bra kan alltid bli bättre och vi jobbar ständigt för att öka tryggheten och förbättra möjligheterna att bo i Nynäshamn. En ökning av antalet synliga poliser är viktigt, men inte ens det är tillräckligt då en polisbil aldrig kan befinna sig i både Ösmo, Nynäshamn, Sorunda och Stora Vika samtidigt.

Därför arbetar vi för en ökad vuxennärvaro på kvällarna, och ett utvecklat samarbete mellan kommunen, polisen och skolan. Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår kommun och vårt samhälle och vi tror att en viktig del i detta är samarbete. Nynäshamns kommun behöver både poliser, nattvandrare och fältassistenter, såväl som föräldrar som engagerar sig i vad deras barn gör på kvällarna.

Vi ger oss inte, kommunen och civilsamhället måste arbeta tillsammans för ökad trygghet!