Ökad trygghet med lägre buskage

DebattTrygghet och säkerhet

Folkpartiet i Nynäshamn vill att Nynäshamn ska vara en attraktiv kommun dit många vill flytta. Det finns många viktiga beståndsdelar som gör en kommun attraktiv och en av dem är en trygg utomhusmiljö. Därför arbetar Folkpartiet Nynäshamn aktivt med vårt mål: I Nynäshamns kommun ska alla kunna känna sig trygga, var de än befinner sig och när som helst på dygnet.

Så kallade trygghetsvandringar, där medborgare rör sig på olika platser i kommunen och antecknar ställen där de känner sig otrygga, är viktiga kunskapskällor för kommunen och något som vi i Folkpartiet Nynäshamn anser att Nynäshamns kommun bör använda sig mer av. Trygghetsvandringar är ett utmärkt tillfälle för ett utvecklat samarbete mellan kommun och civilsamhälle och något som bör involvera både pensionärs-, ungdoms och idrottsorganisationer.

När kommunen fått kännedom om vilka platser i kommunen som upplevs som otrygga anser vi i Folkpartiet Nynäshamn att dessa platser ska prioriteras i kommunens underhållsarbete. Om vi får förtroende att styra Nynäshamn efter valet i september kommer vi att jobba hårt för ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare.

Vi vill förbättra belysningen på dåligt upplysta vägar så att dessa kan användas även kvälls- och nattetid. Vi vill också att beskärning av träd och buskage i första hand ska ske där tät vegetation skapar otrygghet.

Läs mer om hur vi vill förbättra tryggheten här

Vi ger oss inte. Ingen ska behöva ta en omväg hem, alla ska kunna känna sig trygga och säkra överallt i kommunen.