Om Löfven och fattigdom

Debatt

Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson skriver i DN (14/3): ”Sverige slår Nordenrekord i fattigdom med den högsta andelen fattiga på 20 år.” Detta är, lindrigt uttryckt, en sanning med modifikation. Enligt SCB ökade den disponibla inkomsten i Sverige med 25 % mellan 2005 och 2010, och det stora flertalet i Sverige hade bättre ekonomisk standard 2010 än 2005.

Löfven och Thorwaldsson hänvisar till att antalet personer, som har minrde än 60 % av medianinkomsten, har ökat. Detta är en följd av att medianinkomsten har ökat. Men att medianinkomsten ökar innebär inte att fler får sämre ekonomisk standard. En inkomststandard på 1 innebär att inkomsterna precis räcker för att betala för boende och de nödvändigaste levnadsomkostnaderna.

I en SCB-artikel beskrivs barnfamiljers ändring i inkomststandard åren 1995 till 2011. Under de nämnda åren ökade inkomststandarden för sammanboende föräldrar från 1,4 till 2,1. För ensamstående föräldrar var ökningen inte lika stor, men den steg från 1,1 till 1,4.

Oavsett vad Löfven och Thorwaldsson skriver innebär ökade inkomstskillnader inte att fler blivit fattiga.

Leif Öbrink, Folkpartiet Nynäshamn
Bo Persson, Folkpartiet Nynäshamn