Sommarskolan i Nynäshamn ska erbjudas alla elever

DebattSkola och förskola

För oss i Folkpartiet Nynäshamn är skolan den kanske allra viktigaste frågan för att säkerställa utvecklingen av Nynäshamn även i framtiden. Vi vill att Nynäshamns skolor ska vara en plats där alla elever får hjälp att nå sina mål, oavsett vad dessa mål må vara. Idag erbjuds sommarskolan endast de som i något ämne inte når godkänt. Vi i Folkpartiet Nynäshamn vill att sommarskolan ska erbjudas alla som vill, oavsett om man vill nå godkänt eller om man redan gör det men siktar på ett högre betyg.

Sommarskolan, som innebär undervisning under några veckor på sommarlovet, är ett bra och viktigt komplement till den ordinarie undervisningen. Även om det allra viktigaste, och vår främsta prioritet, är att undervisningen håller en hög kvalitet under terminerna så är det viktigt att kommunen erbjuder sommarskola till de elever som vill säkerställa att de underhåller sina kunskaper även under det tio veckor långa sommarlovet.

Idag finns dock en regel som hindrar många elever från studier under sommarlovet, och som försätter lärarna i ett problematiskt moment-22. Eftersom en elev som når minst godkänt i alla ämnen inte får gå i sommarskola så tvingas lärare som har elever som ”balanserar på gränsen” välja mellan att ge dessa elever ett F (icke godkänt) eller att godkänna dem och därigenom stänga dem ute från sommarskolan. Detta vill vi i Folkpartiet Nynäshamn ändra på!

För oss är det en självklarhet att alla som vill studera och förbättra sina kunskaper ska uppmuntras och inte stängas ute. Därför söker vi Ditt förtroende i valet till kommunfullmäktige i Nynäshamn. Vi vill öppna och erbjuda sommarskolan för alla elever i Nynäshamns kommun.

Vi ger oss inte, i Nynäshamns kommun ska alla elever erbjudas sommarskola.

Läs mer om vad vi vill göra för att förbättra skolan i Nynäshamn här