Sorundanet, delning och demokrati.

Debatt

Sorundanet (SN), som kallar sig Nynäshamns kommunparti, föreslår i Nynäshamnsposten den 25/3 att en delning av Nynäshamns kommun bör utredas. Ett av motiven skulle enligt Sorundanet vara att det finns demokratiska brister i Nynäshamns kommun. Måhända grundar de sin uppfattning på att kommunfullmäktiges majoritet ofta tycker annorlunda än Sorundanet.

Senast visade det sig vid sammanträdet för Nynäshamns kommunfullmäktige den 12 mars när det beslutades om VA-utvecklingsplan och ny VA-taxa. Av de trettiofyra fullmäktigeledamöter som röstade ja till planen och den nya taxan bor tio i Sorunda. Ledamöterna från Sorundanet var två av de fem nejsägarna. I en annan stor fråga, den om försäljning av en del av det kommunala bostadsbolagets fastighetsbestånd, hamnade Sorundanet åter på nejsägarnas sida. Av de trettiotre fullmäktigeledamöterna som bejakade försäljningen, och därmed möjliggör för bostadsbolaget att bygga nytt, bor nio i Sorunda. I båda de här refererade fallen var sex av fullmäktiges nio partier på ja-sidan.

Att påstå att det finns demokratiska brister när en stor majoritet av de folkvalda tycker annorlunda än Sorundanet tyder snarare på en brist på en förståelse för demokrati.

Bo Persson (FP)
Kandidat till kommunfullmätkige och landstingsfulläktige, Sorunda