Trafiksäkerhetshöjande åtgärder måste till efter väg 225.

DebattStad och miljöTrygghet och säkerhet

I flera skrivelser till Trafiksäkerhetsverket och Länsstyrelsen har undertecknat påtalat några särskilt trafikfarliga sträckor efter väg 225 genom Sorunda. Nyligen har jag i en insändare uppmärksammat förhållandena vid Porthus och det svar jag fått från Länsstyrelsen avseende förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid denna vägkorsning.

I två skrivelser till Länsstyrelsen har jag dessutom framfört önskemål om att den hastighetbegränsning som nyligen genomförts vid Ristomta skall förlängas till några hundra meter före utfarten från Berga by. I dagarna har ett svar kommit från Länsstyrelsen som i sin tur också hört Trafikverket. Dessa avslår min begäran.

Huvudanledningen till mitt förslag är att efter nämnda vägsträcka finns ett antal fastigheter med en utfart mot väg 225 där sikten från höger är mycket begränsad på grund av ett backkrön och en kurva.

Detta utgör hög risk för den bilist som skall ut på väg 225 framförallt  när denne skall svänga till vänster. Fordon som kommer över backkrönet har ofta hög fart och dessutom mycket begränsad sikt.

Dessutom skall barn som bor i fastigheterna enligt de regler som gäller i Nynäshamns kommun erhålla busskort från årskurs fyra för att själva kunna ta sig till skolan med allmänna kommunikationer. Då det inte finns några alternativ för dessa barn att ta sig till busshållplatserna än att gå på väg 225 som saknar vägren och delvis har skymd sikt, väljer  föräldrarna  på grund av trafikfaran att skjutsa sina barn till skolan.

Länsstyrelsen delar min bedömning att vägen innan utfarten består av en kurva och ett backkrön och att sikten därmed är skymd. Men motiverar sitt avslag med att dessa ”omständigheter varken är dolda eller kan missuppfattas”. Utifrån denna motivering hävdar Länsstyrelsen ”att bilisten är skyldig att anpassa hastigheten till rådande förhållanden, i synnerhet om man inte känner till omgivningen.” Vilket krav ställer inte länsstyrelsen med denna skrivning på alla bilister som för första gången använder väg 225 för att ta sig till färjorna i Nynäshamn. Däremot har tydligen inte Länsstyrelsen något ansvar för den trafikfara som de fordonsförare tvingas utsätta sig för varje gång man från sina fastigheter skall ta sig ut på väg 225.

Jag anser att Länsstyrelsens uppdrag måste vara vidare än att se till att trafikflödet löper utan störningar på en primär länsväg utan också väga in den trafikfara som en skymd utfart till denna väg innebär.

Då jag inte har någon förhoppning att mitt tredje brev om detta till Länsstyrelsen skall ha framgång så får jag förlita mig på att Trafikverkets s.k. åtgärdsvalstudie på väg 225 som genomförs i samarbete med Nynäshamn och Botkyrka kommuner skall ta hänsyn till de förhållanden som jag påtalat. Därför en uppmaning till trafikplanerare på Nynäshamns kommun att medverka till en trafiklösning som gör väg 225 trafiksäkrare.

Bernt Wåhleman (FP), kommunfullmäktigekandidat, Sorunda