Våga fråga om nätkränkningar

DebattStöd och omsorgUngdomar

Antimobbningsorganisationen ”Friends” släppte i dagarna en rapport kring kränkningar på nätet. Resultatet är skrämmande. Enligt rapporten har var tredje person i åldern 10-16 år blivit utsatt för kränkningar på nätet under det senaste året. Den tid i livet då man är mellan tio och sexton år är den tid då man går i mellan- och högstadiet. Detta är en tid i livet som hos många tyvärr präglas av en osäkerhet och en vilja att passa in, skapande av grupperingar och ett tufft klimat med taskiga kommentarer. Dagens digitala medel och medier har skapat ytterligare en dimension i detta problem.

För tyvärr är det så att vuxenvärlden, trots sin goda vilja, ofta står helt handfallen när det kommer till kränkningar på nätet. Detta beror knappast på en ovilja att göra något åt problemen, utan snarare på en allt för stor okunskap, både om de digitala medierna i sig och om omfattningen på det som försiggår där.

Att det som förälder, lärare eller annan vuxen är svårt att hänga med i de ofta tvära kasten på nätet är inte så konstigt. Ena stunden levs det digitala livet (och därmed även dess kränkningar) på Playahead, nästa ögonblick på msn, därefter på Facebook eller på bloggar för att sedan flytta till ask.fm, Snapchat eller Kik. Lägg därtill att vilka sajter som för tillfället dominerar kan skilja sig rejält mellan olika platser i en kommun, samt mellan olika åldersgrupper. Rädslan att som vuxen ”göra bort sig” är därför med stor sannolikhet ofta något som avskräcker en från att våga belysa frågan.

Men kunskapsglappet kommer alltid att finnas där och vuxenvärlden kommer troligtvis alltid att, som bäst, ligga ett steg bakom. Detta får aldrig bli ett hinder! Vi måste våga lyfta problemet och framför allt måste vi våga diskutera det med barnen och ungdomarna som berörs. Skolan måste våga sätta ned foten och säga att kommentarer på rasterna som inte accepteras på skolgården inte heller accepteras på nätet och i telefonerna. Föräldrar måste våga fråga sina barn om nätvanor och framför allt måste de våga engagera sig insida barns digitala liv, utan rädsla för att göra bort sig.

Att en tredjedel av alla mellan 10-16 år utsatts för nätkränkningar är oacceptabelt. Men om vi aldrig vågar ta tag i problemet så kommer det om några år se ännu värre ut, tro mig.
Foto: Ola Hedin

Nicholas Nikander,

-kandidat till kommunfullmäktige i Nynäshamn
-kandidat till Stockholms landstingsfullmäktige för Huddinge/Haninge/Nynäshamn
-kandidat till riksdagen för Stockholms stad och län