Varför ska jag rösta i EU-valet?

Debatt

Från början var EU, eller EG som det då hette, ett fredsprojekt i dyningarna efter andra världskriget, som i sin tur var frukten av usla fredsförhandlingar efter första världskriget. Nu växer kritiken och motståndet mot EU. Det är framför allt vänstern och yttersta högern som förespråkar utträde och stängda gränser. Vår fråga till dessa är: Har ni inte lärt något av historien?

Om man är missnöjd med något, så försöker man påverka situationen. Möjligheten att påverka är alltid större om man är med i arbetet, än om man står utanför och tittar på.

Vad har vi då haft för nytta av att vara med i EU?
Jo, frihandel har gett oss större marknad och mer affärer för svenska företag, vilket leder till fler jobb, som ger högre skatteintäkter för stat och kommun. Fri rörlighet leder också till att personer med annan kulturell bakgrund bosätter sig i Sverige och skapar nya affärer med nya länder. Det har också gjort det betydligt lättare för oss svenskar att etablera oss i andra länder, för att studera, arbeta eller semestra.

Folkpartiet har alltid varit det mest EU-vänliga partiet, men det betyder inte att vi gillar allt som sägs och görs i Bryssel och Strasbourg. Kan vi påverka vad som sker i EU-parlamentet och EU-kommissionen? Ja! Några av de svenska parlamentariker som lyckats bäst är Cecilia Wikström, Marit Paulsen och Olle Schmidt från Folkpartiet. Det handlar om demokrati respektive jordbruksfrågor. Marit kämpar för ett bättre djurskydd samt för att få ner det totala jordbruksstödet. Naturligtvis är det en långdragen hantering av ärendena, men bättre det än inget alls och det går sakta framåt. Sveriges EU-kommissionär, Cecilia Malmström, har framgångsrikt brottats med att få de övriga 27 medlemsländerna att ha en gemensam flyktingpolitik.

Det ska inte vara så att ett fåtal länder, som Sverige till exempel, tar emot huvudparten av flyktingarna. Dessutom gäller det att med gemensamma krafter påverka de länder varifrån flyktingarna kommer, så att dessa människor får ett bättre liv i sitt hemland. Detta är en viktig uppgift för EU.
Sverige är nettobidragsgivare, d.v.s. vi betala in mer än vi får tillbaka, men vi tror på att genom att stötta de ekonomiskt svagare länderna från forna öst, så bygger vi också grunden för en stabil fred. Här gäller det att verka för samverkan och inte splittring och nationalism.

Vi ber er alla att gå och rösta i EU-valet nu i maj, för med fler röster i ryggen så kan våra svenska representanter med starkare kraft arbeta för att göra EU-samarbetet än bättre. Detta för att vi ska kunna få fortsätta leva i fred i Europa.

Leif Öbrink (FP)
Daniel Adborn (FP)