Varför står det så många tomma affärslokaler i Nynäshamns centrum?

DebattFöretagande

Att gå omkring i centrum och handla är väldigt trevligt, men samtidigt deprimerande. Alldeles för många affärslokaler står tomma! Alla vill vi ju handla lokalt om bara utbudet finns, men det hänger inte bara på butikerna, utan det hänger också på fastighetsägarna.

I mitt yrke jobbar jag med liknande frågor i Akalla och Husby just nu och där har fastighetsägarna och stadsdelförvaltningen kommit fram till att de måste se till så att det bedrivs handel i de lokaler som erbjuds. I Husby har Svenska Bostäder ett mycket storstilat program på gång som helt ska förändra attraktiviteten i området och därmed leda till mer affärer. Där har man en tidsplan med start 2014 och klart 2018!

När jag jämför detta med vad som sker i Nynäshamn, så har det här under ett par års tid pratats och pratats, men inget sker, eller det sker alldeles för långsamt. Den 13 februari i år anordnade kommunen ett seminarium om centrumutveckling, där Västerås stad berättade hur de gått tillväga för att bli utsedda till vinnare 2013 i centrumutveckling. Nynäshamns kommun har också i år avsatt 3 miljoner kronor för att fräscha upp de allmänna ytorna i centrum, det arbetet ska vara klart till sommaren. Men det räcker inte långt om inte fastighetsägare och butiker är med i det arbetet.

Som jag ser det så måste nu Stadskärneföreningen ta krafttag och styra upp verksamheten; sätta mål och delmål när åtgärder ska vara genomförda. Ju längre tid det tar, desto mindre sugna är Nynäshamnsborna att handla lokalt. Från Folkpartiet kommer vi fortsätta att driva denna fråga och andra näringslivsfrågor mycket aktivt. Vi ger oss inte förrän vi har ett attraktivt centrum!

Leif Öbrink
Kandidat till kommunfullmäktige