Vi går före med vaccination mot rota-virus.

DebattGästbloggareStöd och omsorg

Barn som föds i Stockholm från och med 1 mars i år kommer erbjudas vaccination mot rota-virus, en besvärlig diarrésjukdom med kräkningar och feber som drabbar de flesta små barn någon gång. För ungefär 500 av de barn som insjuknar i Stockholm varje år blir tillståndet så akut att de behöver vårdas på sjukhus.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar sedan flera år att små barn vaccineras mot rota-virus och flera länder har redan infört det i sina nationella vaccinationsprogram, däribland Finland, Belgien och USA. Här i Sverige håller Socialstyrelsen för närvarande på att utreda om vaccinet också ska erbjudas barn i Sverige och utredningen beräknas vara klar om ett par år.

Stockholms läns landsting har nu därför, med Birgitta Rydberg som ansvarigt landstingsråd, beslutat att ta täten och gå före genom att erbjuda de som föds under våren detta vaccin som ger ett 90-procentigt skydd. Beslutet kommer leda till ett minskat lidande för så väl barnen som föräldrarna och också leda till att trycket på sjukhusen minskar vilket kommer att gynna andra som behöver vård.

Jag har full förståelse för ett av Socialstyrelsens argument: man vill ha alla fakta på bordet innan man fattar ett beslut. Samtidigt handlar det om vaccin som prövats ut på mängder av barn, som rekommenderas av Världshälsoorganisationen och som ingår i vaccinationsprogrammen i flera länder i vår närhet vilket pekar mot att det är säkert.

Deras andra argument om att vi bör vänta för att det ska bli jämlikt över landet har jag klart mindre förståelse för. I det här fallet skulle jämlikhet på de grunderna innebära att vi erbjuder våra föräldrar och småbarn sämre möjligheter att skydda sig mot en sjukdom som för de flesta är besvärlig och för några riktigt allvarlig. För oss är inte jämlikhet att anpassa oss till de som är sämst i ligan när vi vill mer och när vi tycker att vår befolkning bör erbjudas bättre möjligheter. Förhoppningsvis innebär beslutet snarare att Socialstyrelsen ökar tempot så att också invånarna i andra landsting snart följer efter och erbjuder samma möjligheter som vi gör här. Det skulle vara en bättre form av jämlikhet!

Jessica Ericsson  landstingsledamot Stockholms län och toppkandidat till landstinget 2014 för Huddinge, Haninge och Nynäshamn