Vi tar ekonomiskt ansvar för Nynäshamn

DebattStad och miljö

Denna debattartikel publicerades som ett svar på Sorundanets synpunkter på vår tidigare debattartikel som hittas här:

Vi tackar Sorundanet för synpunkterna på vårt debattinlägg (NP 11/7). Det stämmer att Folkpartiet idag sitter med i Nynäshamns politiska styre, det var just därför vi ville berätta om några av de saker vi gjort under de mandatperioder vi snart lämnar bakom oss. En del beslut har varit lätta och roliga att ta, medan andra varit nödvändiga och svåra, men visst måste väl även Sorundanet hålla med om att en evakuering av de fuktskadade förskolorna var nödvändig för att garantera hälsan för både barn och personal.

Att man sitter vid makten idag innebär väl för övrigt inte ett hinder mot att även blicka framåt? Vi tror tvärt om att det är absolut nödvändigt att hela tiden låta det politiska programmet leva, att lyfta ut det man har åstadkommit, jobba vidare med det man inte är färdig med och fylla på med nya friska idéer.

Att det finns delar i vårt politiska program där vi ännu inte nått hela vägen fram (cykelväg mellan Ösmo och Spångbro är en sådan) är beklagligt men svårt att undvika. Men en viktig del i att styra en kommun på ett ansvarsfullt sätt är att även ta ansvar för ekonomin. Vi måste finansiera vart och ett av våra förslag och kan alltså inte, utan att avsätta pengar, bifalla förslag om både uppsättningar av klockor i Nynäshamns centrum en alkobom vid Nicksta campings utfart på det sätt som exempelvis Sorundanet gjort den senaste mandatperioden.

En annan viktig del i att vara ekonomiskt ansvarsfull är att se till att kommuninvånarna inte drabbas av felaktiga kostnader. Väg 225 är en statlig väg och således Trafikverkets ansvar och vi vill inte att kommunens invånare får stå för en gång- och cykelvägs hela nota bara för att Trafikverket vill smita från sitt ansvar. Därför jobbar vi, precis som vi skrev, på flera nivåer för att göra väg 225 säkrare. Vi har nära kontakt med våra riksdagsledamöter, som flera gånger lämnat in riksdagsmotioner i frågan, och på kommunal nivå utövar vi påtryckningar på Trafikverket på flera sätt, både muntligen och skriftligen. Vi tycker att det bara är glädjande att Sorundanet vill vara med i detta arbete.

Bo Persson (FP)
Landstingskandidat, Sorunda

Kaisa Persson (FP)
Kommunfullmäktigekandidat, Sorunda

Bernt Wåhleman (FP)
Kommunfullmäktigekandidat, Sorunda