Vi vill jobba för ett bättre Sorunda

DebattKultur och idrottStad och miljöVård och hälsa

I höst är det val till kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Men att påstå att kommunfullmäktige har hela makten över Nynäshamns kommuns framtid är att förenkla verkligheten.

Besluten som fattas i kommunfullmäktige hänger ofta nära samman med beslut som fattas i landstinget, riksdagen eller EU. Vi folkpartister har haft ett bra samarbete över beslutsnivåerna under den gångna mandatperioden, och i höst söker vi förtroende att få fortsätta detta arbete, för Nynäshamn i allmänhet och för Sorunda i synnerhet.

I riksdagen har Nina Lundström (FP) motionerat för en ombyggnation av väg 225. Hon skriver bland annat: ”Det är inte rimligt att vänta till efter år 2020 med åtgärder avseende väg 225″. Anna Steele (FP) har i en riksdagsmotion skrivit ”Färdigställandet av väg 225 mellan Södertälje och Nynäshamn måste garanteras.” I Landstinget tog Folkpartiet ställning för bevarandet av geriatriken i Nynäshamns kommun, och tack vare valfrihet i vården så finns det numera en vårdcentral även i Sorunda, en vårdcentral som drivs av en privat utförare.

På kommunnivå har vi bland annat anlagt en konstgräsplan i Sunnerby, tagit fram planer för nya bostäder på flera platser i Sorunda, inrättat en kulturbuss för att nå även de medborgare som bor långt från ett bibliotek.

Men vi ger oss inte, vi vill mer! Den kommande mandatperioden vill vi bland annat arbeta med att bygga ut snabbt bredband i hela kommunen, inrätta ytterligare en kulturbuss, fortsätta kämpa för en säkrare väg 225 och slå vakt om kollektivtrafiken i kommunens och länets ytterområden. Vi är övertygade om att det krävs ett engagerat arbete på alla beslutsnivåer för att forma framtiden, och därför söker vi Ditt förtroende den 14 september.

 

Bo Persson (FP), landstingskandidat, Sorunda
Kaisa Persson (FP), kommunfullmäktigekandidat, Sorunda
Bernt Wåhleman (FP), kommunfullmäktigekandidat, Sorunda